שייך למדור 
תקנון הפלישה למערב 

תקנון הפלישה למערב

 
שייך למדור |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

תקנון מבצע "הפלישה למערב"

 

 • 1. בכפוף להוראות תקנון זה, יתקיים חידון לסרט "הפלישה למערב " , בו ניתן להשתתף ללא תשלום (להלן: "התחרות"/"המבצע) באתר נענע 10, שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע"), המופעל על ידי חברת נענע 10 בע"מ (להלן: "החברה").
 • 2. ההשתתפות במבצע מוגבלת למשתתפים המתגוררים בישראל בלבד.
 • 3. תקופת המבצע: החל מיום 11/8 ועד ליום 21/8
 • 4. הפרס: כל יום יוגרלו 10 כרטיסים זוגיים .
 • 5. אופן ההשתתפות במבצע: על משתתף במבצע לענות על חידוןם אמריקאי בן 3 שאלות ועל שאלה פתוחה אחת ולמלא את פרטיו האישיים באופן מלא.
 • 6. הזכייה בפרס- מדי שבוע קלנדרי ייבחרו נציגי האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי, את הזוכים שענו נכון על שלושת השאלות ושענו על השאלה הפתוחה באופן הכי יצירתי ומשעשע .
 • 7. משלוח הפרסים :

               האתר יספק לזוכה את הפרס בדואר או באיסוף עצמי מנענע10 כורזין גבעתיים    

               הכרטיסים יישלחו בדואר תוך שבוע מהודעת הזכייה.

 • 8. בנוסף, האתר רשאי להתנות את קבלת הפרס בחתימה של הזוכה או

   ההורה/האפוטרופוס החוקי של הזוכה על מסמכים (לאחר שהזדהה), כנדרש ע"י האתר.  

    שימו לב: בעצם השתתפותכם במבצע אתם וככל שהנכם קטינים אזי גם הוריכם או

    האפוטרופוס החוקי שלכם (להלן:"ההורה"):מסכימים לאמור בתקנון זה.   

 • 9. במבצע לא ישתתף משתתף כלשהו אשר מסיבה כלשהי לא התקבל הטופס חידון + פרטים מטעמו, כנדרש לפי תקנון זה לשם השתתפות במבצע (כולל: סיבה טכנית, תקלה, אי מילוי הפרטים הנדרשים, אי הצלחה לאתר את המשתתף ו/או מי מטעמו לפי הפרטים שמסר במאמץ סביר וכיוצ"ב). האתר אינו אחראי על טפסים שלא הגיעו ליעדם ו/או ניזוקו, בשם איחור במשלוח הטופס, טעות בכתובת, בעיה באתר ו/או באינטרנט או כל בעיה אחרת שאינה בשליטת האתר .
 • 10. האתר רשאי להפסיק את המבצע ו/או לשנות את תקופתו ו/או את כלליו ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שתינתן על כך הודעה סבירה באתר.
 • 11. האתר אינו אחראי על טיבם של הפרסים, איכותם שמישותם וכן אינו אחראי על כל נזק שיגרם, ככל שייגרם, בין אם ייגרם כתוצאה ישירה ובין אם כתוצאה עקיפה של שימוש בפרסים ו/או בקשר אליהם. המשתתפים מוותרים בזאת על כל דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ומי ומטעמם בקשר לפרס.
 • 12. ככל שניתן על פי דין, האתר ו/או החברות הקשורות אליהם, סוכניהם ועובדיהם, לא יישאו באחריות ו/או חבות הנובעים מכל דחייה, עיכוב או שינוי בקשר לפרסים המפורטים לעיל שאינם בשליטתם הישירה של האתר, וכל פעולה ו/או כשל של כל ספק ו/או יצרן ו/או גוף שלישי.
 • a. יובהר, כי במידה והאתר יבחר לשלוח פרס לזוכה בדואר ישראל הרי שהאתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות בגין משלוח הפרס מעת מסירתו לדואר ישראל ולא יהיו לזוכה ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי מטעמו באם הפרס יאבד ו/או ייגנב ו/או לא יגיע ליעדו ו/או יינזק במהלך ו/או עקב משלוחו לכתובת הזוכה, מכל סיבה שהיא. יובהר כי במקרה כאמור לעיל בפסקה זו האתר לא יחויב לספק לזוכה את הפרס או פרס חלופי.
 • 13. קבלת פרס כלשהו על ידי הזוכה/ים הנו כפוף לעמידת הזוכה/ים בכל חוק, דין והנחיות, לרבות בתנאי תקנון זה. אלא אם נאמר אחרת בתיאור הפרס לעיל, הזוכים נושאים באחריות בלעדית לכל עלות והוצאה נוספת הקשורה לקבלת הפרס.
 • 14. במקרה של אי זמינות הפרס ו/או חלק ממנו האתר יהיה רשאי להחליף אותו בפרס אחר שווה ערך.
 • 15. עובדי האתר ובני משפחתם יהיו מנועים מלהשתתף במבצע.
 • 16. על מבצע זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט בכל הקשור בו תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו.
 • 17. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

 

בהצלחה לכל המשתתפים !

 
 
 
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by